PPK dla pracownika

Dodatkowo rozważamy wysokość polskich rezerw walutowych oraz ryzyko wyizolowania Chin od zachodnich rynków kapitałowych. „Fundusze dłużne krótkoterminowe” – (aktualizacja). Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus. W najnowszym Tygodniku analizujemy gdzie płynie kapitał globalnych inwestorów, przypominamy o nadchodzących wyborach w USA oraz wskazujemy kolejne sygnały zbliżającego się przesilenia na rynku obligacji.

Pekao Tygodnik 18.01.2024 r.

Pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacje związane z utworzonymi PPK. Musi również prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z obliczaniem i odprowadzaniem wpłat. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na wypłatę środków w mniej niż FOMCozpoczyna dwudniową sesję – czego się spodziewać 120 ratach, będziesz musiał zapłacić podatek od dochodów kapitałowych. Pomimo tego, że decydujesz się na zwrot środków, możesz później kontynuować oszczędzanie w PPK. Twój rachunek PPK nadal będzie prowadzony i będą na niego wpływały kolejne wpłaty dokonywane przez Twojego Pracodawcę.

Pekao Tygodnik 15.02.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi komentarzami zarządzających, dotyczącymi wybranych subfunduszy/funduszy Pekao TFI. Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu Umowy o prowadzenie PPK, bez względu na to, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie, które stanowi podstawę naliczenia tych wpłat. Oznacza to, że od wynagrodzeń Aktualizacja Mid-Session EUR/USD dla 16 października 2019 naliczonych po podpisaniu Umowy o prowadzenie powinniście Państwo naliczyć/pobrać składki na poczet PPK, by przekazać je do Funduszu maksymalnie do 15 dnia kolejnego miesiąca. Dostępnych jest ponad 40 funduszy/ subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, w tym Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro. Przygotowaliśmy dla pracodawców serwis online do obsługi PPK.

Focus – Pekao Akcji Dywidendowych

I co to ma wspólnego z globalnymi megatrendami? Na jakich globalnych procesach koncentruje się aktywność inwestycyjna funduszu Pekao Megatrendy? Z zarządzającym, Piotrem Stopińskim, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych Pekao TFI, w naszym materiale FOCUS, rozmawia Łukasz Kwiecień. Opada kurz bitewny po zaskakująco mocnej obniżce stóp w Polsce. Co z niej wynika dla naszych funduszy dłużnych? I dlaczego nowe prognozy wzrostu gospodarki europejskiej zostały właśnie obniżone?

  1. Gdzie w globalnej gospodarce widzimy je w Pekao TFI?
  2. Zapraszamy do najnowszego opracowania Pekao TFI „ Co mogę zrobić z moim funduszem obligacji?
  3. Nasz komentarz – w tym wydaniu Tygodnika.
  4. Kiedy ropa drożeje, konsumenci się martwią, ale inwestorzy niektórych funduszy surowcowych – niekoniecznie… O cenach ropy, prognozach dla świata, stopach procentowych i – oczywiście – o funduszach – w tym wydaniu Tygodnika.
  5. Zapraszamy do rozmowy Macieja Pieloka, CFA z Piotrem Stopińskim na temat kondycji rynku akcji oraz poszukiwania na nich trendów odpornych na zawirowania.

Notowania funduszy

Zapraszamy do zapoznania się z prognozami rynkowymi ekspertów Pekao TFI na 2021 r. Dywidendy i megatrendy nie tylko pięknie się rymują, ale także mają wg nas dużo wspólnego merytorycznie. O tematycznym inwestowaniu z pandemicznym katalizatorem zmian w tle, Maciej Pielok, CFA rozmawia z Piotrem Stopińskim, CFA.

Jakie cele zespół zarządzający stawia sobie przy tej strategii? Dariusz Kędziora, dyrektor zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi, CFA  w wywiadzie Macieja Pieloka, CFA pt. „Pekao Dłużny Aktywny – strategia dla obligacyjnych „byków”.

Pekao PPK 2055

Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Zapraszamy na najnowszy komentarz pt. “Krótkoterminowy dług – dopasowanie cen do wyższego WIBORU” o tym jak wzrost stawki WIBOR wpływa na wyceny obligacji oraz wyniki funduszy dłużnych krótkoterminowych. Co różni Pekao Dłużny Aktywny od pozostałych strategii obligacynych w ofercie Pekao TFI? Jakie są ciemne i jasne strony tytułowej „aktywności” w tym subfunduszu? Jak wygląda w praktyce wyciąganie lekcji i ciągłe usprawnianie procesu inwestycyjnego?

Czy rozwiązania obligacyjne mogą generować dodatnie stopy zwrotu w okresach podwyżek stóp procentowych? Maciej Pielok, CFA i Dariusz Kędziora, CFA zapraszają do obejrzenia wideo. Jakie główne czynniki mogą wpływać na wyniki rozwiązań dłużnych Dow Jones May See niektóre Zysk biorąc przed USA Jobs raport krótkoterminowych? „Przecena funduszy dłużnych krótkoterminowych – czynniki wpływające na wynik”. Zapraszamy na Pekao Tygodnik, w którym studzimy optymizm do ryzykownych aktywów, ale też doceniamy ich rolę w obronie przed inflacją.

Zapraszamy na najnowszy odcinek Tygodnika, w którym rozmawiamy o arabskiej szkole fuzji i przejęć, ulotnej odporności technologicznych gigantów, nadchodzących wyborach w USA oraz (niespodzianka!) o inflacji. Zapraszamy do najnowszego Pekao Tygodnika, a w nim o wystąpieniu szefa FED, niespodziewanym bankructwie Sillicon Valley Banku, rentownościach amerykańskich obligacji rządowych oraz projekcji NBP dot. Zapraszamy do najnowszego Pekao Tygodnika, a w nim o sztucznej inteligencji, danych o inflacji z Polski, strefy euro i USA oraz o nagrodzie dla najlepszego TFI za 2022 rok. „Przykładowe subfundusze Pekao TFI”.

Inflacja zarówno w Polsce, jak i na świecie, nadal rośnie osiągając najwyższe poziomy od lat. Jednocześnie wciąż podnoszone są prognozy dotyczące ścieżki inflacji w najbliższych kwartałach. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym Pekao Focus pt. „RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe”. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus.

„Stopy procentowe o 100 punktów bazowych w górę”. W aktualnym Tygodniku komentujemy m.in. Ryzyko spirali płacowej w Polsce, wpływ na politykę pieniężną zapowiadanej tarczy dla kredytobiorców oraz gwałtowne osłabienie azjatyckich walut.

Po gwałtownej przecenie obligacje oferują wyższą rentowność na kolejne miesiące. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem do bieżącej sytuacji rynkowej. Spadki cen obligacji skarbowych – korekta czy już bessa?

Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Zapraszamy do lektury opracowania pt. “Polowanie na oprocentowanie”, w którym wskazujemy cele wynikowe dla poszczególnych subfunduszy na 2021 r. Oraz przedstawiamy narzędzia, których używamy „polując na oprocentowanie”.

Które rynki będą według nas rosnąć a gdzie trudno będzie zarobić? Gdzie szukać okazji inwestycyjnych? Dlaczego warto otworzyć się na bardziej ryzykowne aktywa?

Zaufało nam ponad 480 tysięcy klientów, którzy docenili szeroką i różnorodną ofertę funduszy i subfunduszy Pekao. Zakładaliśmy trend boczny dla większości klas aktywów, jednak globalna pandemia koronawirusa spowodowała, że obecnie realizacja takiego scenariusza nie wydaje się być możliwa. Zapraszamy do komentarza Jacka Babińskiego, CIO, Wiceprezesa Zarządu Pekao TFI odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Aktywami. Zachowania się poszczególnych rynków i klas aktywów na II półrocze 2020 r.