Wybierz jedną z poniższych opcji :

Zachęcamy do rozmowy z naszym agentem, który pomoże przeanalizować Twoją umowę i inwestycje. Warto pamiętać, że inwestycja w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) ma charakter długoterminowy. Moment, w którym chcesz zakończyć swoją umowę jest istotny dla wartości środków, które otrzymasz. Jeśli masz przejściowe trudności w regularnym opłacaniu składki, rozważ opcję zawieszenia jej płatności  na określony czas. Szczegółowe zasady zawieszenia opłacania składek określone są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z akceptacją wniosku.

OC zagranicznego ubezpieczyciela

Dzięki temu możliwe jest szybsze ściąganie odszkodowań. UNIQA ubezpieczenia to jeden z najpopularniejszych ubezpieczycieli w Polsce. Proponuje on swoim klientom różne rodzaje ubezpieczeń. W tym także obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Uniqa ubezpieczenia Zgłaszanie szkody komunikacyjnej

  1. W ich ofercie można wykupić pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, na życie i zdrowie.
  2. Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia w ciągu 7 dni zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
  3. Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
  4. Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że czynnością zmierzającą do uzyskania świadczeń odszkodowawczych jest zgłoszenie szkody.
  5. W terminie 30 dni ubezpieczyciel ma jednak obowiązek zawiadomić pisemnie poszkodowanego o powodach braku możliwości wypłaty odszkodowania.

Szkodę osobową można zgłosić zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu. Jednakże należy przy tym pamiętać o terminie przedawnienia roszczenia odszkodowawczego. Z kolei w odniesieniu do przestępstwa — ustawodawca przewidział termin 20 lat.

Wybierz towarzystwo, w którym chcesz likwidować szkodę:

Ułatwi to wykonanie dokładnej kalkulacji strat i pozwoli na szybsze odzyskanie należnych pieniędzy. Wybierz właściwy rodzaj roszczenia poniżej, aby zobaczyć więcej informacji. Ubezpieczenie Casco MediPlan obejmuje ochroną kierowcę pojazdu oraz jego pasażerów, którzy ulegli wypadkowi drogowemu. Zapewniamy im pomoc w szybszym powrocie do zdrowia oraz zabezpieczamy przed wiążącymi się z tym wydatkami.

Ubezpieczenie OC+AC

Jeżeli posiadasz UNIKOD możesz zrezygnować z indeksacji składki, logując się do swojego panelu Klienta w serwisie Twoje Konto. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenie skorzystaj z formularza. Zawieszenie opłacania składki regularnej możesz zgłosić wypełniając formularz, odpowiedź w formie pisma wyślemy w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji.

Maksymalny termin oczekiwania na decyzję wynosi 21 dni roboczych. Klikając przycisk “Zapisz się do newslettera”, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.Opcja rezygnacji z newslettera znajduje się pod tym samym linkiem. Szkody rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia.

Polisa przypisana jest do samochodu i gwarantuje ochronę osobom, które w nim przebywały podczas zdarzenia drogowego (kierowcy oraz max 4 pasażerów). Środki wypłacimy we wskazany przez Ciebie Broker Linda Bradford Rushke sposób do 30 dni od wpłynięcia kompletnego wniosku. Jeśli jednak nie decydujesz się kontynuować umowy i podejmujesz decyzję o jej rozwiązaniu – złóż wniosek w serwisie Twoje Konto.

Może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez konieczności wysyłania ww. Poprosimy o posiadaną przez Pana/Panią dokumentację przed ostatecznym podjęciem przez nas decyzji. Jednak dostarczenie niezbędnej dokumentacji pomoże nam w podjęciu szybkiej decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredyty/leasingu. Po dokonaniu zgłoszenia szkody należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o jej zaistnieniu. W wypadku komunikacyjnym najczęściej dochodzi nie tylko do szkody w samochodach.

W takich przypadkach zawsze należy wezwać policję. Nie jest tu więc możliwe podpisanie oświadczenia, które często jest korzystniejsze dla sprawcy. W trakcie procesu wyjaśniającego ubezpieczyciel ustali odpowiedzialność i wysokość odszkodowania.

Jednoznacznie stwierdza ona, kto był sprawcą wypadku, oraz jakie były okoliczności i skutki zdarzenia. Likwidacja szkody lub roszczenia w AXA najczęściej odbywa się w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia. Ubezpieczyciel może przedłużyć czas rozpatrywania do 90 dni, jeżeli ustalenie okoliczności zdarzenia nie będzie możliwe w krótszym czasie. Wypełnij wniosek na naszej stronie internetowej oraz dołącz niezbędne dokumenty. Dokonamy weryfikacji przesłanych dokumentów i podejmiemy decyzję na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia. Jeśli do wydania decyzji będzie potrzebne uzupełnienie dokumentów, skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią. Aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia roszczenia, prosimy o wybranie właściwego rodzaju roszczenia. W przypadku uzyskania decyzji odmownej poszkodowany może podjąć dalszy spór z ubezpieczycielem i skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odwołania. Status zgłoszenia możesz sprawdzić po potwierdzeniu, że przyjęliśmy Twój wniosek o wypłatę świadczenia. Pomożemy Ci w zgłoszeniu szkody do Twojego ubezpieczyciela oraz w uzyskaniu najwyższego możliwego odszkodowania.

Więcej.Skorzystaj z rozwijanego menu i wybierz, temat rozmowy, który Cię interesuje. Użyj przycisku i wybierz rozmowę z Doradcą UNIQA. Kancelarie odszkodowawcze jako Specjalista ds. Przemysłu dochodowego dochodowego dołącza do jędrnej Side Tech Thera jako Advisor podmioty profesjonalne, zatrudniają osoby o wykształceniu prawniczym. Dlatego są najlepszym rozwiązaniem dla uzyskania należnego osobie poszkodowanej odszkodowania.

Często różnorodnych obrażeń doznają sami uczestnicy wypadku. W takich sytuacjach również możesz zgłosić szkodę w AXA Direct. Jeżeli posiadasz UNIKOD możesz dokonać wyżej wymienionych zmian logując się do swojego panelu Klienta w serwisie Twoje Konto. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenie lub chcesz zmienić numer telefonu skorzystaj z formularza.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpatrzenie roszczenia. Jeżeli nadal nie zgadzasz się ze stanowiskiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, możesz wnieść przeciwko niemu pozew sądowy. AXA może odmówić wypłaty odszkodowania, zaniżyć jego wartość lub przeciągnąć w czasie rozpatrywanie roszczenia. Rozumiemy, jak ważne jest dla Państwa szybkie rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia.

Wybierz, jeśli chcesz zgłosić zdarzenie, w którym sprawcą jest osoba kierująca pojazdem ubezpieczonym w innym kraju. Wybierz, jeśli Twój samochód jest ubezpieczony w UNIQA, a sprawcą zdarzenia jest klient innego ubezpieczyciela. Wybierz, jeśli chcesz zgłosić zdarzenie, gdzie sprawcą jest osoba kierująca pojazdem ubezpieczonym w UNIQA. Zdarzenie medyczne, urodzenie dziecka, roszczenia z ubezpieczenia szkolnego, szkody NNW.

W szczególnie skomplikowanych sprawach możemy wydłużyć termin rozpatrzenia szkody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj. Jeśli kupiłeś pojazd FOREX CLUB-przegląd słynnego brokera Forex z ubezpieczeniem UNIQA i polisa dobiega końca. Więcej.Wybierz tę opcję jeśli kończy Ci się ubezpieczenie pojazdu, który kupiłeś wraz z polisą UNIQA, którą przepisałeś na siebie.